Skupina scénického šermu Rectus

30 let zkušenos

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vám touto cestou zpřístupnili naši nabídku. Jedná se o nabídku programové náplně v rámci Vámi pořádaných kulturních akcí veřejného i soukromého charakteru, městských, zámeckých či hradních slavností, průvodů, svateb apod.

Jsme skupina scénického šermu RECTUS, v oboru působíme od roku 1987. Zaměřujeme se na klasické šermířské styly, propracovanost šermířské techniky a vyzdvihování individuálních vlastností jednotlivých členů, čímž získáváme tu správnou dávku originality, herecké a divadelní vyjadřování. Měli jsme již mnohokrát možnost si ověřit naše schopnosti na akcích (vystoupeních) v Čechách i zahraničí (např. Rusko a Německo). Nejednou byly naše herecké výkony, a stejně tak umění choreografie, konfrontovány na poli divadelní a filmové tvorby (např. filmy The Mists of Avalon či Joan of Arc).

Na Vaše přání se představíme v rolích gladiátorů, rytířů, zlodějů, žoldnéřů, šlechticů, bardů, mušketýrů či také pirátů.

Naší silnou stránkou je tvorba pořadů s obsahovou náplní na přání - nabídneme Vám program na konkrétní poptávku, místo konání či finanční možnosti. Můžete si též zvolit vystoupení z naší nabídky programu - vše doprovázeno živou či reprodukovanou historickou dobovou hudbou. Kromě našich vystoupení Vám také zajistíme předvádění historických řemesel, jarmarky, střelbu z historických zbraní či dobové tance a hudbu.

Vaši akci doplníme o divácky atraktivní program

Doufáme, že jsme Vás zaujali a těšíme se na případnou spolupráci.

Kontaktujte nás