Hudci jsou lidé, kteří hrají na hudební nástroje, muzikanti.