Doprava

Jsme plně soběstační z hlediska dopravy.

Úhrada režijních nákladů a honorář

Skupina Rectus v každém případě požaduje na pořadateli úhradu režijních nákladů, pokud vzniknou (případná cesta, nocleh, apod.). Výše honoráře a úhrada režijních nákladů je předmětem dohody.

Bezpečnost

Za škody způsobené neukázněností diváků je v plné míře odpovědný pořadatel. Je vhodné, pokud je prostor představení oddělen od diváků nějakými zábranami (plůtkem, páskou, provazem apod.).

Technické požadavky

  • přípojka el. energie 230V/50 Hz (jistič min. 10 A) ve vzdálenosti max. 30 m (pro audio zařízení)
  • pevná, nesmekavá a bezpečná podlaha či prostor o rozměrech min. 10 × 10 m
  • uzamykatelná šatna pro účinkující
  • umývárna, sprcha + WC
  • parkování pro naše automobily (dodávka, případně dodávka + os. automobil)

Má-li vystoupení probíhat v uzavřených prostorách, je potřeba vzít v úvahu, že během vystoupení může dojít k lehkému poškození podlahy (vlivem pádu zbraní, šermířů ve zbroji apod.), vystoupení není vhodné na snadno poškoditelném povrchu. Za poškození povrchu neručíme.

Požadavky na prostor, elektřinu atd. se mohou u jednotlivých vystoupení lišit a jsou předmětem dohody, případně smlouvy.